Zmiana matrycy stawek vat do 30.07.2019

Podatnicy, prowadząc ewidencję za pomocą kas rejestrujących (wszystkich
rodzajów) zobowiązani są do przypisania oznaczenia literowe od „A” do „G” do
stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług,
w następujący sposób:

·        literze „A” – jest
przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 23%

·        literze „B” – jest
przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 8%,

·        literze „C” – jest
przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%

·        literze „D” – jest
przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%

·        literze „E” – jest
przypisana sprzedaż zwolniona od podatku

·        literze „F” i „G” –
są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% – (zero techniczne) w
przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120
ust. 4 ustawy;