UWAGA! Do dnia 30 czerwca 2021 r. – klienci zobowiązani są do posiadania kas online.

 Do dnia 30 czerwca 2021 r. – wszyscy klienci zobowiązani są do posiadania kas online. Grupy Firm jakie zobowiązane są obsługiwać kasy online: a) fryzjerskich,b) kosmetycznych i kosmetologicznych,c) budowlanych,d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,e) prawniczych,f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

nowe stawki vat

Nowe stawki VAT od 1 lipca

Nowelizacja zmienia brzmienie załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT, które wymieniają towary i usługi opodatkowane według preferencyjnych stawek 5 proc. i 8 proc. Przykładowe towary, na które stawka VAT zostanie obniżona: ·        owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy (pistacjowe, migdały, kokosowe) – z 8 proc. na 5 proc.; ·        zupy, buliony, żywność homogenizowana i dietetyczna – z 8 proc. na 5 proc.; ·        musztardy, …

Zmiana matrycy stawek vat do 30.07.2019

Podatnicy, prowadząc ewidencję za pomocą kas rejestrujących (wszystkich rodzajów) zobowiązani są do przypisania oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób: ·        literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 23% ·        literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 8%, ·        literze „C” – …

Oświadczenie dla osób dokonujących sprzedaży prze pomocy urządzeń fiskalnych do dnia 31.05.2019

Nałożono na podatnika obowiązek zapoznania osób prowadzących u niego ewidencję z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego i o skutkach niewykonywania tych obowiązków poprzez: zapoznanie z informacją przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji u podatnika odebranie oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji(patrz załącznik). Dokumenty należy sporządzić  w dwóch egzemplarzach, a  jeden z nich powinien się znaleźć …

Uwaga na zmiany dotyczące przeglądów okresowych kas fiskalnych:

W przypadku gdy podatnik nie podda kasy rejestrującej w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt 4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez właściwy podmiot prowadzący serwis, naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną w wysokości 300 zł.

NIP Numer Nabywcy

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2019 roku weszły w życie nowe przepisy odnośnie wystawiania faktur na podstawie otrzymanych paragonów.  Zakładają one, że od 1 stycznia 2020 roku sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu fiskalnego tylko w przypadku, gdy na paragonie znajdzie się NIP nabywcy. Poniżej lista urządzeń które mają możliwość zapisywania i drukowania numeru NIP Nabywcy: ·            ELZAB K10 hom. 2016 …

1. Wymiana kas ONLINE READY na ONLINE

Zwracamy się z prośbą do naszych Klientów, którzy nabyli kasy ONLINE READY, a są zobligowani do instalacji kas ONLINE od 01.01.2020  do kontaktu z naszą firmą. Procedurę wymiany już zaczęliśmy.